ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Update: ពលរដ្ឋនៅស៊ីដនី ៤សង្កាត់ តម្រូវឱ្យនៅផ្ទះ ១សប្តាហ៍ ជាកំហិត ក្រោយអាជ្ញារ ប្រកាសបិទខ្ទប់ ដោយផ្នែកៗ

ស៊ីដនី៖ ពលរដ្ឋនៅស៊ីដនី ចំនួន៤សង្កាត់ តម្រូវឱ្យស្នាក់នៅក្នុងផ្ទះ រយៈពេល១សប្តាហ៍ ជាកំហិត ក្រោយអាជ្ញារ ប្រកាសបិទខ្ទប់ ដោយផ្នែកៗ ខណៈការរាតត្បាត ដោយសារជម្ ងឺកូវីដ១៩ ចាប់ផ្តើមវាយសន្ធឹកខ្លាំង មកលើទីក្រុងស៊ីដនី នៃប្រទេសអូស្រ្តាលី។ នេះបើតាម ការផ្សាយរបស់ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top