ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រយៈពេលត្រឹម ១សប្ដាហ៍ អង់គ្លេស រកឃើញករណី ឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ទម្រង់ថ្មី Delta រហូតជាង ៣៥០០០ករណី

ឡុងដ៌ ៖ សុខភាពសាធារណៈអង់គ្លេស (PHE) បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសអង់គ្លេស បានរាយការណ៍ថា មានករណីឆ្លង ជំងឺកូវីដ-១៩ ទម្រង់ថ្មី Delta ចំនួន ៣៥,២០៤ នាក់ បានរកឃើញដំបូង នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា ក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះ ដែលបង្ហាញពីការ កើនឡើង ៤៦ ភាគរយ។

យោងតាមការចុះផ្សាយ របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ិនហួ បានឲ្យដឹងថា យោងតាម (PHE) ចំនួនករណីដែលបានបញ្ជាក់ នៃករណីប្រែប្រួលបច្ចុប្បន្ន មានចំនួន ១១១ ១៥៧ នាក់ ។

PHE បានបន្ថែមថា បច្ចុប្បន្នករណីឆ្លងទម្រង់ថ្មី Delta មាន ៩៥ ភាគរយ នៃករណីជាបន្តបន្ទាប់ ។ កាលពីសប្តាហ៍មុនវា បានបង្កើតឡើងនូវ ៩៩ ភាគរយ នៃករណីថ្មីជំងឺកូវីដ -១៩ នៅទូទាំងប្រទេសអង់គ្លេស ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ទន្ទឹមនឹងនេះ PHE បានឲ្យដឹងផងដែរថា វ៉ាក់សាំងបច្ចុប្បន្ននៅតែបន្តមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំង ទៅលើការចូលមន្ទីរពេទ្យ និងមរណភាព របស់មន្ទីរពេទ្យ។ បច្ចុប្បន្ននេះមិនមានភស្តុតាង ដែលបង្ហាញថា មេរោគឆ្លងទម្រង់ថ្មីនេះបណ្តាលឱ្យមានជំងឺធ្ងន់ធ្ងរ ឬធ្វើវ៉ាក់សាំង មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាង មុននោះទេ។

យោងទៅតាម PHE មនុស្សសរុបចំនួន ១១៧ នាក់ បានស្លាប់នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេស ដោយសារមេរោគឆ្លងទម្រង់ថ្មី Delta ដែលមនុស្ស ៨ នាក់ក្នុងចំណោះអ្នកស្លាប់ ជាមនុស្សអាយុក្រោម ៥០ ឆ្នាំ ។

មនុស្ស ៦ នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្ស ៨ នាក់នេះមិន បានទទួលការព្យាបាលនោះទេ ហើយ ២ នាក់ទៀតបានស្លាប់ បន្ទាប់ពីទទួលបានវ៉ាក់សាំងវ៉ាក់សាំង វីរុសលើកទី១ ៕
ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top
×