ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: យន្តហោះ ដឹកអ្នកដំណើរ រុស្ស៊ី បាត់ពីរ៉ាដា

ម៉ូស្គូ ៖ យន្តហោះដឹក អ្នកដំណើររុស្ស៊ីមួយគ្រឿង ដែលផ្ទុកមនុស្សចំនួនជាង ២០ នាក់បានបាត់ទំនាក់ទំនង ។ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង afp ចេញខ្សែដែលមានបន្តិច ។

To Top