ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: មេដឹកនាំបក្សប្រឆាំង ប្រទេស ប៊ែលឡារូស ត្រូវផ្តន្ទាទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ រយៈពេល ១៤ ឆ្នាំ

ប៊ែឡារូស: មេដឹកនាំបក្សប្រឆាំង ប្រទេសប៊ែលឡារូស ត្រូវផ្តន្ទាទោស ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល ១៤ឆ្នាំ ។ នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មានបារាំង afp ចេញផ្សាយ នៅមុននេះបន្តិច ។

To Top