ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: កោះតៃវ៉ាន់ និយាយ​ថា ប៉ូលីសហៃទី ចាប់ខ្លួន ជនសង្ស័យ ធ្វើឃាត ១១ នាក់ នៅឯមូលដ្ឋាន ស្ថានទូត​របស់ខ្លួន

ហៃទី៖ កោះតៃវ៉ាន់ និយាយថា ​ប៉ូលីសហៃទី បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យ ធ្វើឃាតចំនួន ១១ នាក់ នៅឯមូលដ្ឋាន ស្ថានទូត របស់ខ្លួន នៅក្នុងទីក្រុង Port-au-Prince។ នេះបើតាម ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង AFP ចេញផ្សាយនៅមុននេះ​បន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top