ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: តាលីបង់ ចង់មាន​ទំនាក់​ទំនង​​ល្អ​ជាមួយ​អាមេរិក

Breaking: តាលីបង់ ចង់មាន​ទំនាក់​ទំនង​​ល្អ​ជាមួយ​អាមេរិក នេះបើតាមការផ្សាយ​របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំងអាហ្វេប៉េ (AFP) ចេញផ្សាយនៅមុននេះបន្តិច។

To Top