ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: អ្នកនាំពាក្យ តាលីបង់ថា អាមេរិកបរាជ័យ គឺជាមេរៀនមួយ សម្រាប់ អ្នកឈ្លានពាន ផ្សេងទៀត

Breaking: អ្នកនាំពាក្យ តាលីបង់ បាននិយាយថា អាមេរិកបរាជ័យ គឺជាមេរៀនមួយ សម្រាប់ អ្នកឈ្លានពាន ផ្សេងទៀត។ នេះបើតាម ការផ្សាយរបស់​AFP នៅមុន​នេះបន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top