ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking News: នាយករដ្ឋមន្រ្តី ជប៉ុន Suga នឹងមិនឈរឈ្មោះ បេក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្រ្តីទៀតទេ

Breaking News: នាយករដ្ឋមន្រ្តី ជប៉ុន Suga នឹងមិនឈរឈ្មោះ បេក្ខភាព នាយករដ្ឋមន្រ្តីទៀតទេ។ នេះបើតាមការផ្សាយរបស់​ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top