ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រមុខយូអិន៖ ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ស្ថិតនៅចំពោះមុខវិបត្តិ នាពេលអនាគត

យូអិន៖ អគ្គលេខាធិការ អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres បានអំពាវនាវឱ្យមានការ ខិតខំពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ នៅចំពោះមុខវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ច នាពេលអនាគត តាមរយៈការរៀនសូត្រ ពីជំងឺកូវីដ-១៩ ។

សម្តេចបានថ្លែងនៅក្នុងសារមួយ សម្រាប់ទិវាអន្តរជាតិថា “ខណៈដែលពិភពលោកកំពុងតស៊ូ ដើម្បីងើបចេញពីជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ និងផលវិបាកដ៏មហន្តរាយរបស់វា យើងត្រូវរៀនពីមេរៀនក្នុងរយៈពេល ១៨ខែចុងក្រោយនេះ ដើម្បីពង្រឹងភាពរឹងមាំ ខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចំពោះមុខវិបត្តិនាពេលអនាគត” ។

លោកបានលើកឡើងថា នេះមានន័យថា ការកំណត់និងការអភិវឌ្ឍន៍ ការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អ នៅក្នុងស្ថានភាពគ្រាអាសន្នមិនថា សុខភាពសាធារណៈ បរិស្ថាន ឬហិរញ្ញវត្ថុនោះទេ។

វាមានន័យថា ការដោះស្រាយភាព អយុត្តិធម៌ពិភពលោកដ៏អាក្រក់ ដែលបណ្តាលមកពីវិបត្តិ ចាប់ពីវិសមភាពយេនឌ័រ រីករាលដាល និងប្រព័ន្ធសុខាភិបាលមិនគ្រប់គ្រាន់ រហូតដល់ការទទួលបានវ៉ាក់សាំង ការអប់រំ អ៊ិនធឺណិត និងសេវាកម្មអនឡាញមិនស្មើគ្នា។

លោកបានលើកឡើងថា រួមជាមួយចំនួនមនុស្សយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលត្រូវបានដកហូតដោយ វិសមភាពប្រវត្តិសាស្រ្ត ជាប់លាប់ទាំងនេះ គឺជាការគំរាមកំហែងដល់ លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

លោកបន្តថា ការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មានន័យថា ការចាប់យកការចូលរួម យ៉ាងពិតប្រាកដក្នុងការ ធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ផ្តល់នូវសំឡេងពិតប្រាកដ ដល់ប្រជាជន និងសហគមន៍ដែលត្រូវបាន គេដកចេញជាប្រពៃណី។

ការការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ មានន័យថា ការដកអំណាច និងច្បាប់គ្រាអាសន្នចេញ នៅពេលដែលជំងឺរាតត្បាត ដ៏អាក្រក់បំផុតបានធ្លាក់ចុះ។
រដ្ឋ និងស្ថាប័នវិស័យសន្តិសុខខ្លះ ពឹងផ្អែកលើអំណាចគ្រាអាសន្ន ពីព្រោះពួកគេផ្តល់ផ្លូវកាត់។

លោកបានបន្ថែមថា ជាមួយនឹងពេលវេលាអំណាចទាំងនេះ អាចជ្រាបចូលទៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ និងក្លាយជាអចិន្ត្រៃយ៍ ដែលធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់នីតិរដ្ឋ និងប្រើប្រាស់សេរីភាពជាមូលដ្ឋាន និងសិទ្ធិមនុស្ស ដែលដើរតួជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top
×