ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

WHO ផ្ដល់អនុសាសន៍ថា វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញ គួរតែត្រូវបានផ្ដល់ជូនពលរដ្ឋ ដែលមានប្រព័ន្ធភាពសាំ ចុះខ្សោយ និងធ្ងន់ធ្ងរ (Video)

ហ្សឺណែវ៖ អ្នកជំនាញមកពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានផ្តល់អនុសាសន៍ថា ការបង្កើនកម្រិតវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ឬហៅថា ដូសជំរុញ គួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនប្រជាជន ដែលមានប្រព័ន្ធភាពស៊ាំចុះខ្សោយ និងធ្ងន់ធ្ងរ។

បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាអស់រយៈពេល ៤ ថ្ងៃកាលពីសប្តាហ៍មុន ក្រុមអ្នកជំនាញយុទ្ធសាស្រ្តរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ស្តីពីការចាក់ថ្នាំបង្ការរោគ បានផ្តល់អនុសាសន៍ថា មនុស្សបែបនេះគួរតែទទួលបានវ៉ាក់សាំងទី ៣ នៅលើបញ្ជីឈ្មោះសង្គ្រោះបន្ទាន់របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក ព្រោះពួកគេមិនសូវឆ្លើយតបគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំងតាមស៊េរីវ៉ាក់សាំងបឋម ស្តង់ដារ និងមានហានិភ័យខ្ពស់នៃជំងឺធ្ងន់ធ្ងរជំងឺកូវីដ-១៩” ។

ចាប់តាំងពីចុងខែកញ្ញា វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ -១៩ ជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រុមហ៊ុនផលិតវ៉ាក់សាំងជាច្រើន បានឲ្យដឹងថា ខ្លួនក៏បានពិនិត្យមើល COVAXIN ដែលផលិតដោយ Bharat Biotech របស់ឥណ្ឌា ហើយអនុសាសន៍គោលនយោបាយ នឹងចេញនៅពេលដែលវ៉ាក់សាំងនេះត្រូវបានអនុម័តដោយ WHO UEL ។

អ្នកជំនាញរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក បានឲ្យដឹងថា ដូសទី ៣ នៃវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគអសកម្មស៊ីណូវ៉ាក់ និងស៊ីណូហ្វាម គួរតែត្រូវបានផ្តល់ជូនដល់អ្នកដែលមានអាយុលើសពី ៦០ ឆ្នាំ។ ទន្ទឹមនឹងនេះការប្រើវ៉ាក់សាំងតំណពូជ (ឬវីរុសផ្ទាល់) សម្រាប់កម្រិតបន្ថែម ក៏អាចត្រូវបានពិចារណាដោយផ្អែកលើការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំង និងការពិចារណាអំពីការចូលប្រើផងដែរ។

SAGE បានឲ្យដឹងថា“ នៅពេលអនុវត្តអនុសាសន៍នេះ ដំបូងប្រទេសគួរតែមានគោលបំណងបង្កើនការគ្របដណ្តប់ពីរដូសដល់ប្រជាជននោះហើយ បន្ទាប់មកគ្រប់គ្រងកម្រិតទីបីដោយចាប់ផ្តើមពីក្រុមអាយុចាស់បំផុត” ។

មុននេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានអំពាវនាវឱ្យមានការផ្អាកជាសកលលើការផ្តល់កម្រិតថ្នាំកូវីដ -១៩ ដូសទី៣ ក្នុងគោលបំណងឱ្យមានការចែកចាយវ៉ាក់សាំង ប្រកបដោយភាពស្មើគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីឱ្យគ្រប់ប្រទេសអាចចាក់វ៉ាក់សាំង យ៉ាងហោចណាស់ ៤០ ភាគរយនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួន។

កាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គការសុខភាពពិភពលោក បានប្រកាសពីគំនិតផ្តួចផ្តើមមួយ ដើម្បីចាក់វ៉ាក់សាំង ៤០ ភាគរយនៃប្រជាជននៅគ្រប់ប្រទេស ប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅចុងឆ្នាំ ២០២១ និង ៧០ ភាគរយនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ ២០២២ ។ ការជំរុញនេះនឹងផ្តល់អាទិភាពដល់ការផ្តល់វ៉ាក់សាំង ដល់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាប ជាពិសេសប្រទេសនៅអាហ្វ្រិក៕ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top