ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័ក របស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសម្រេចនីតិវិធីប្រតិបត្តិស្តង់ដា ស្តីពីការធ្វើចត្តាឡីស័ករបស់អ្នកដំណើរមកពីបរទេស ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋានបានពេញលេញ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

នេះបើយោងតាមសេចក្ដីសម្រេចរបស់ ក្រសួងសុខាភិបាល នាថ្ងៃទី២០ តុលា ឆ្នាំ២០២១ ។ សេចក្តីសម្រេចនេះ គឺមានវិសាលភាព អនុវត្តទូទាំងប្រទេស ៕

To Top