ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ម៉ាឡេស៊ី មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ជាង៥ ៥០០ករណី និងស្លាប់ជិត ៨០នាក់

កូឡាឡាំពួរ៖ យោងតាមក្រសួងសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ី បានរាយការណ៍ ពីការឆ្លងថ្មីនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ចំនួន ៥,៥១៦ ករណីទៀតគិតត្រឹម ពាក់កណ្តាលយប់ថ្ងៃពុធនេះ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនឆ្លងសរុបជាតិកើនឡើងដល់ ២,៤០៧,៣៨២ ករណី។

ទិន្នន័យចំនួន ១៤ នៃករណីថ្មី ត្រូវបាននាំចូលដោយមាន ៥,៥០២ ករណីជាការចម្លងក្នុងស្រុក។ ការស្លាប់ ៧៦ នាក់ទៀតត្រូវបានរាយការណ៍ ដែលធ្វើឱ្យចំនួនអ្នកស្លាប់កើនឡើងដល់ ២៨,១៣៨ នាក់។

អ្នកជំងឺ ៩,៤០១ នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនចេញពីមន្ទីរពេទ្យ បន្ទាប់ពីការជាសះស្បើយ ដែលនាំឱ្យចំនួនសរុបនៃការជាសះស្បើយ និងការរំសាយកើនឡើងដល់ ២,២៩៧,២៨៩ នាក់។

ក្នុងចំណោមករណីសកម្មចំនួន ៨១,៩៥៥ករណី ដែលនៅសល់មាន ៦៦៦ ករណីកំពុងត្រូវបានថែទាំយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ និង ៣២៩ នៃករណីដែលត្រូវការជំនួយដង្ហើម។

ប្រទេសនេះបានរាយការណ៍ពីការចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន ២៥៦,៤៩៧ដូស ដែលត្រូវបានគ្រប់គ្រងនៅថ្ងៃពុធតែមួយ ហើយប្រជាជនចំនួន ៧៧,៤ ភាគរយ បានទទួលយ៉ាងហោចណាស់មួយដូស ហើយ ៧១,២ ភាគរយត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងពេញលេញ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top
×