ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប ជំរុញឲ្យប្រទេសអភិវឌ្ឍ ផ្ដល់ប្រាក់ ១០០ពាន់លានដុល្លារ ក្នុងមួយឆ្នាំដើម្បីជួយប្រឈម នឹងការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុ

គ៊ែរ៖ ប្រធានាធិបតីអេហ្ស៊ីប លោក Abdel-Fattah al-Sisi បានឲ្យដឹងថា ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ត្រូវតែបំពេញការសន្យាយូរអង្វែងរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ប្រាក់ចំនួន ១០០ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ដើម្បីប្រឈមមុខនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

លោក Sisi បានឲ្យដឹងក្នុងអំឡុងពេលសុន្ទរកថារបស់លោកនៅឯសន្និសីទស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី២៦ នៃភាគីនានា ( COP26) ដែលត្រូវបានប្រារព្ធឡើងនៅទីក្រុង Glasgow ពីថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអង្គារនេះថា “យើងមានការព្រួយបារម្ភអំពីគម្លាតរវាងមូលនិធិដែលមាន និងតម្រូវការជាក់ស្តែងនៃប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក៏ដូចជាឧបសគ្គដែលប្រទេសរបស់យើងប្រឈមមុខក្នុងការទទួលបានវា”។

លោក Sisi បានសង្កត់ធ្ងន់ថា “ការអនុវត្តរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍លើការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកគេ ក្នុងការដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ គឺត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌដោយបរិមាណនៃការគាំទ្រដែលពួកគេទទួលបាន” ។

លោក បាន កត់ សម្គាល់ ថា អេហ្ស៊ីប បាន ផ្តួច ផ្តើម ជំហាន ដ៏ ធ្ងន់ធ្ងរ ដើម្បី អនុវត្ត គំរូ អភិវឌ្ឍន៍ ប្រកប ដោយ និរន្តរភាព។ លោក Sisi បានលើកឡើងថា “គំរូនេះមានគោលបំណងលើកចំណែកនៃគម្រោងបៃតងដែលផ្តល់មូលនិធិដោយរដ្ឋាភិបាលដល់ ៥០ ភាគរយនៅឆ្នាំ២០២៥ និង ១០០ភាគរយនៅឆ្នាំ២០៣០” ។

លោក Sisi បានបន្ដថា ទ្វីបអាហ្រ្វិកប្រឈមមុខនឹងផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបំផុត និងផលវិបាកផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច សង្គម សន្តិសុខ និងនយោបាយនៃវិបត្តិបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុ។

ដូច្នេះ អេហ្ស៊ីបអំពាវនាវឱ្យមានតម្រូវការក្នុងការផ្តល់ឱ្យទ្វីបអាហ្រ្វិកនូវការព្យាបាលពិសេស ជាពិសេសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស ដោយផ្តល់នូវលក្ខខណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរ និងបញ្ហាប្រឈមដែលខ្លួនជួបប្រទះ៕


ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top