ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន ថ្កោលទោស ចំពោះការគាំទ្រ ការចូលរួម របស់តៃវ៉ាន់ ក្នុងប្រព័ន្ធ អង្គការសហប្រជាជាតិ

ប៉េកាំង៖ អ្នកនាំពាក្យចិនដីគោក បានរំលឹកឡើងវិញថា តៃវ៉ាន់ដែលជាផ្នែកមួយ នៃប្រទេសចិន ជាជាងរដ្ឋអធិបតេយ្យ មិនអាចជាសមាជិក របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ ឬភ្នាក់ងារឯកទេសណាមួយ នៅក្រោមអង្គការសហប្រជាជាតិ រួមទាំងអង្គការសុខភាព ពិភពលោកផងដែរ។

លោកស្រី Zhu Fenglian អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់ នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ បានលើកឡើងថា ការពិតនេះ គឺជាការយល់ស្របជាអន្តរជាតិ ហើយមិនអាចបដិសេធបាន ដោយមនុស្សមួយចំនួន នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេ នេះបើតាមសម្តី របស់លោកស្រី Zhu Fenglian អ្នកនាំពាក្យការិយាល័យកិច្ចការតៃវ៉ាន់ នៃក្រុមប្រឹក្សារដ្ឋ ជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការគាំទ្រ របស់មន្ត្រីអាមេរិក មួយចំនួនចំពោះតៃវ៉ាន់ ដែលចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធ អង្គការសហប្រជាជាតិ។

លោកស្រី Zhu បានលើកឡើងថា ដំណោះស្រាយលេខ ២៧៥៨ របស់អង្គការសហប្រជាជាតិ បានដោះស្រាយម្តង និងសម្រាប់បញ្ហាទាំងអស់ នៃការតំណាងរបស់ប្រទេសចិន នៅអង្គការសហប្រជាជាតិ និងស្ថាប័នអន្តរជាតិផ្សេងទៀត នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនយោបាយ ច្បាប់ និងនីតិវិធី ដោយកត់សម្គាល់ថា រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋ ប្រជាមានិតចិន គឺជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់តែមួយគត់ ដែលតំណាងឱ្យប្រទេសចិនទាំងមូល ហើយថាតៃវ៉ាន់ គឺជាផ្នែកដែលមិនអាចកាត់ផ្តាច់បាន នៃប្រទេសចិន។

លោកស្រី Zhu បានជំរុញឱ្យរដ្ឋាភិបាល សហរដ្ឋអាមេរិក បញ្ឈប់រាល់ការលើកឡើង និងអាកប្បកិរិយា ដែលញុះញង់ និងគាំទ្រ “ឯករាជ្យភាពតៃវ៉ាន់” ហើយចាត់វិធានការជាក់ស្តែង ដើម្បីគោរពតាមគោលការណ៍ចិនតែមួយ និងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ រួមចិន-អាមេរិក ទាំង៣។

លោកស្រី ក៏បានជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរ គណបក្សវឌ្ឍនភាពប្រជាធិបតេយ្យ នៅតៃវ៉ាន់ បញ្ឈប់ការស្វែងរកឯករាជ្យ ដោយពឹងផ្អែកលើសហរដ្ឋអាមេរិក ឬកងកម្លាំងបរទេសផ្សេងទៀត ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ទង្វើណាមួយដែលបំផ្លាញ គោលការណ៍ចិនតែមួយ និងមានបំណងបំបែក ប្រទេសនឹងបរាជ័យ៕ ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top