ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ហុងកុង អនុម័តលើការចាក់វ៉ាក់សាំង កូវីដ-១៩ Sinovac សម្រាប់កុមារ អាយុ៣ឆ្នាំ

ហុងកុង៖ ទូរទស្សន៍សិង្ហបុរី Channel News Asia បានផ្សព្វផ្សាយនៅថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ថា ក្រុងហុងកុងបានអនុម័តបន្ថយអាយុកំណត់សម្រាប់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពីក្រុមហ៊ុន Sinovac Biotech របស់ប្រទេសចិន សម្រាប់កុមារអាយុ ៣ឆ្នាំ ដោយអាយុក្រោម១៨ឆ្នាំ ខណៈដែលខ្លួនកំពុងបន្តយុទ្ធនាការដ៏ទូលំទូលាយមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រជាជនរបស់ខ្លួនចំនួន៧,៥លាននាក់ឱ្យទទួលថ្នាំបង្ការ ។

ប្រធានលេខាធិការដ្ឋានចំណីអាហារ និងសុខភាពប្រចំាក្រុងហុងកុង លោកស្រី Sophia Chan បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា “ក្មេងជំទង់ដែលមានអាយុពី១២ទៅ១៧ឆ្នាំនឹងត្រូវបានផ្តល់អាទិភាពក្នុងការទទួលថ្នាំបង្ការ CoronaVac ក្នុងគោលបំណងពង្រីកដល់កុមារនៃក្រុមអាយុក្មេងនៅដំណាក់កាលក្រោយ” ។

យោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះ លោកស្រី Chan បានចាត់ទុកថា អត្ថប្រយោជន៍នៃការអនុម័តលើការពន្យារសិទ្ធិទទួលបានអាយុដើម្បីគ្របដណ្តប់អ្នកដែលមានអាយុពី៣ទៅ១៧ឆ្នាំ “លើសពីហានិភ័យ” ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

សេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថា ក្រុមប្រឹក្សាយោបល់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងស្តីពីវ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ មុននេះបានផ្តល់អនុសាសន៍ដល់លេខាធិការឱ្យអនុម័តការកំណត់អាយុថ្មី ។

ការពន្យារសិទ្ធិទទួលបានអាយុកើតឡើងនៅពេលដែលយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអាស៊ីដែលបានចាប់ផ្តើមក្នុងខែកុម្ភៈបានដើរយឺតជាងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ជាច្រើន ដោយប្រហែល៦៧ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនបានចាក់វ៉ាក់សាំង២កម្រិតពី Sinovac ឬ BioNTech របស់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ៕

ដោយ៖ ម៉ៅ បុប្ផាមករា

To Top