ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ទីភ្នាក់ងារអវកាសជប៉ុន ចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសអវកាសយានិក ជាលើកទី១ ក្នុងរយៈពេល ១៣ឆ្នាំ

តូក្យូ៖ ជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេល ១៣ ឆ្នាំ ទីភ្នាក់ងារអវកាសរបស់ប្រទេសជប៉ុន នៅថ្ងៃចន្ទនេះបានចាប់ផ្តើមជ្រើសរើសអ្នកអវកាសយានិកថ្មីដើម្បីបំពេញបេសកកម្មនៅស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិ និងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរុករកតាមច័ន្ទគតិដែលដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិក។

ទីភ្នាក់ងាររុករកអវកាសជប៉ុន មានគោលបំណងបញ្ចប់ការជ្រើសរើសបុគ្គលិកនៅខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ដោយទទួលយកពាក្យសុំរហូតដល់ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំក្រោយ។ បេក្ខជនដែលត្រូវបានជ្រើសរើសបន្ទាប់ពីការពិនិត្យដំបូងនឹងឆ្លងកាត់ការប្រឡងចំនួន ៤ជុំ នេះបើយោងតាម JAXA ។

ព័ត៌មានលម្អិតអំពីការជ្រើសរើសបុគ្គលិកអាចរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ JAXA ។ ខណៈពេលដែលអ្នកគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យអវកាស ឬផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធត្រូវបានទាមទារ ដោយ JAXA កំពុងស្វែងរកបេក្ខជន ដែលមានបទពិសោធន៍ការងារយ៉ាងតិច ៣ឆ្នាំគិតត្រឹមដំណាច់ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២។

ទីភ្នាក់ងារនេះបានឲ្យដឹងនៅលើគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថា “យើងចង់ឱ្យបេក្ខជនបង្ហាញយើងនូវបទពិសោធន៍ការងាររបស់ពួកគេ ដោយមិនគិតពីទម្រង់នៃការងារ ថាតើវាជាការងារអចិន្ត្រៃយ៍ ការងារកិច្ចសន្យា ការងារដោយខ្លួនឯង ឬការងារស្រាវជ្រាវ”៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top