ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ជប៉ុន អនុម័តឲ្យប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង Pfizer សម្រាប់កុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១១ឆ្នាំ

តូក្យូ៖ គណៈកម្មាការក្រសួងសុខាភិបាលជប៉ុនបានអនុម័តលើការគ្រប់គ្រងវ៉ាក់សាំងការពារមេរោគឆ្លងរបស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer Inc. ដល់កុមារដែលមានអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំ ដែលជាលើកដំបូងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ដែលមានវ៉ាក់សាំង សម្រាប់ក្រុមអាយុនេះ។

កុមារប្រហែល ៧ លាននាក់នឹងមានសិទ្ធិទទួលបានវ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ ចាប់ពីខែមីនា ឆាប់បំផុត នៅពេលដែលវាត្រូវបានផ្តល់ការយល់ព្រមពិសេសពីក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ និងសុខុមាលភាព។

ក្រុមហ៊ុនឱសថយក្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក និងដៃគូអាល្លឺម៉ង់ BioNTech SE បានអនុវត្តកាលពីខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំមុន សម្រាប់ការយល់ព្រមពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុន ក្នុងការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារ ដែលមានអាយុពី ៥ ទៅ ១១ ឆ្នាំជាមួយនឹងវ៉ាក់សាំង ដែលបានអភិវឌ្ឍរួមគ្នារបស់ពួកគេ។

វ៉ាក់សាំងរបស់ពួកគេបច្ចុប្បន្នមាន សម្រាប់តែក្រុមមនុស្សដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំឡើងទៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនប៉ុណ្ណោះ នេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានក្យូដូជប៉ុន។

អ្នកជំនាញបានបែងចែកពីភាពចាំបាច់នៃការចាក់ថ្នាំបង្ការដល់កុមារតូចៗ ដោយសារពួកគេទំនងជាមិនមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ បើទោះបីជាពួកគេឆ្លងមេរោគកូវីដ-១៩ ក៏ដោយ។

ក្រុមការងារវ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកំពុងពិភាក្សាថាតើត្រូវជំរុញឱ្យកុមារអាយុពី ៥ ទៅ ១១ឆ្នាំត្រូវបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែរឬទេ ខណៈដែលខ្លួនជំរុញឱ្យកុមារដែលមានអាយុពី ១២ ឆ្នាំឡើងទៅ ដែលមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង។

យោងតាមក្រសួង ការចាក់វ៉ាក់សាំង សម្រាប់កុមារក្នុងក្រុមអាយុនឹងប្រើមួយភាគបីនៃកម្រិតថ្នាំមនុស្សពេញវ័យ។ វ៉ាក់សាំងដែលផលិតជាពិសេស សម្រាប់កុមារនឹងត្រូវបានប្រើ ទោះបីជាសារធាតុសកម្មដូចគ្នាក៏ដោយ៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top