ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Mahathir Mohamad អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាយុ 96 ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូន ទៅមន្ទីរពេទ្យឯកទេសបេះដូង ជាលើកទី ៣ ក្នុងរយៈពេល ពីរបីសប្តាហ៍

កូឡាឡាំពួរ: លោក Mahathir Mohamad អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីអាយុ 96 ឆ្នាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យឯកទេសបេះដូងនៅទីក្រុង Kuala Lumpur ជាលើកទី ៣

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ក្នុងរយៈពេលពីរបីសប្តាហ៍ នេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យ។ AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top
×