ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចិន ជំរុញឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្ដិសុខ អនុម័តវិធីសាស្រ្តដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងទំនួលខុសត្រូវ ចំពោះទណ្ឌកម្ម

ប៉េកាំង៖ បេសកជនចិន បានជំរុញឱ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ អនុម័តវិធីសាស្រ្តប្រកប ដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងទំនួលខុសត្រូវចំពោះទណ្ឌកម្ម ខណៈពេលដែលលើកឡើង ពីបញ្ហានៃទណ្ឌកម្ម ដែលដាក់លើកូរ៉េខាងជើង និងទណ្ឌកម្មឯកតោភាគី។

លោក Zhang Jun តំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់ប្រទេសចិន ប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ បានលើកឡើងថា “វាជាជំហរជាប់លាប់ របស់ប្រទេសចិន ដែលថា ខណៈពេលដែលប្រទេសសមាជិក យូអិន ទាំងអស់មានកាតព្វកិច្ច អនុវត្តដោយស្មោះត្រង់ ទណ្ឌកម្មដែលត្រូវបានអនុញ្ញាត ដោយក្រុមប្រឹក្សានោះ ក្រុមប្រឹក្សាគួរតែចាត់វិធានការ ប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ន និងការទទួលខុសត្រូវចំពោះទណ្ឌកម្ម” ។

លោកបានលើកឡើងថា “អស់រយៈពេលជាង ២០ឆ្នាំមកនេះ មាននិន្នាការនៃការពង្រីក របបទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដែលផលប៉ះពាល់ផ្នែកមនុស្សធម៌ និងជីវភាពរស់នៅ – មិនអាចដកចេញបាន ហើយបានបង្កឱ្យមានការរំខាន កាន់តែខ្លាំងឡើងដល់ភាពប្រក្រតី នៃសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមរបស់សាធារណជនទូទៅ និងប្រទេសទីបី”។

លោក Zhang បានបន្ថែមថា “យើងត្រូវពិចារណាឱ្យបានគ្រប់ ជ្រុងជ្រោយអំពីវិធីចាត់វិធានការ ដើម្បីកែលម្អការរចនា និងការអនុវត្តទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សា ដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់ អវិជ្ជមានរបស់ពួកគេ”។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

លោកបន្ដថា បើតាមលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត ការដាក់ទណ្ឌកម្ម គឺសំដៅបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផល សម្រាប់ដំណោះស្រាយនយោបាយ។ “ពួកគេមិនមែនជាការជំនួស សម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងការទូតនោះទេ”។

ក្រុមប្រឹក្សាគួរតែត្រួតពិនិត្យកម្លាំង ដើម្បីងាកទៅរកការដាក់ទណ្ឌកម្ម ឬការគំរាមកំហែងនៃទណ្ឌកម្ម ហើយគួរតែផ្តល់អាទិភាព ចំពោះវិធានការមិនបង្ខិតបង្ខំ ដូចជាការិយាល័យល្អ ការសម្របសម្រួល និងការចរចា។

ស្តីពីយន្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម លោកបេសកជនបានលើកឡើងថា វាជារឿងសំខាន់ក្នុងការរៀបចំ យន្តការដាក់ទណ្ឌកម្ម ដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ជាមួយនឹងបញ្ហាស្នូលនៅក្នុងដៃ និងគោលបំណងដែលចង់បាន៕

ដោយ ឈូក បូរ៉ា

To Top