ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ផែនទីនៃអ៊ុយក្រែន ប្រៀបធៀបតំបន់ ដែលស្ថិតនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ២៧ខែកុម្ភៈ

Breaking: ផែនទីនៃអ៊ុយក្រែន ប្រៀបធៀបតំបន់ ដែលស្ថិតនៅក្រោម ការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី ២៧ខែកុម្ភៈ ២០២២។ នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌​មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top