ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ផែនទីនៃអ៊ុយក្រែន កំណត់ទីតាំងកន្លែង ដែលមានការផ្ទុះ ការវាយប្រហារ និងការប្រយុទ្ធគ្នា ត្រូវបានគេរាយការណ៍ និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២ ខែមីនា

Breaking: ផែនទីនៃអ៊ុយក្រែន កំណត់ទីតាំងកន្លែង ដែលមានការផ្ទុះ ការវាយប្រហារ និងការប្រយុទ្ធគ្នា ត្រូវបានគេរាយការណ៍ និងស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រុស្ស៊ី គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២ ខែមីនា។ AFP

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top