ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ប្រធានាធិបតី បារាំង នឹងថ្លែងនៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួន ជុំវិញជំហរបារាំង លើសង្រ្គាម​រុស្ស៊ី អ៊ុនក្រែន

Breaking: ប្រធានាធិបតី បារាំង នឹងថ្លែងនៅកាន់ប្រជាជាតិរបស់ខ្លួន ជុំវិញជំហរបារាំង លើសង្រ្គាម​រុស្ស៊ី អ៊ុនក្រែន នៅវេលាម៉ោង ៨យប់ ម៉ោងនៅប្រទេសបារាំង។ នេះបើតាម Twitter ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោក ប្រធានាធិបតី។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top