ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: កុំទាន់បាក់ទឹកចិត្ត! អត្តពលិកប៉ារ៉ាឡាំពិក រុស្ស៊ី និងបេឡារុស ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេ៖ គណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិក

Breaking: កុំទាន់បាក់ទឹកចិត្ត! អត្តពលិកប៉ារ៉ាឡាំពិក រុស្ស៊ី និងបេឡារុស ត្រូវបានអនុញ្ញាត ឱ្យចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅឡើយទេ៖ គណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិក, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top