ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: រុស្ស៊ី ប្រកាសដកខ្លួន ចេញសមាជិក អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក (UNWTO)

Breaking: រុស្ស៊ី ប្រកាសដកខ្លួន ចេញសមាជិក អង្គការទេសចរណ៍ពិភពលោក (UNWTO- United Nations of World Tourism Organization), នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំងAFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top