ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Elon Musk៖ កិច្ចព្រមព្រៀងទិញ Twitter ត្រូវផ្អាក ជាបណ្តោះអាសន្ន

បរទេស៖ Elon Musk បានលើកឡើងថា លោកកំពុងដាក់ការដេញថ្លៃរបស់លោក ដើម្បីទទួលបានបណ្ដាញសង្គម Twitter (TWTR) ត្រូវបានផ្អាកមួយសប្តាហ៍បន្ទាប់ពីយល់ព្រមទទួលយកក្រុមហ៊ុនឯកជនក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀង ៤៤ពាន់លានដុល្លារ។

លោក Musk បានបង្ហោះសារនៅថ្ងៃសុក្រនេះថា “កិច្ចព្រមព្រៀង Twitter ត្រូវផ្អាកជាបណ្តោះអាសន្ននូវព័ត៌មានលម្អិត ដែលមិនទាន់សម្រេចគាំទ្រការគណនា ដែលគណនី spam ឬគណនីក្លែងក្លាយ ពិតជាតំណាងឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់តិចជាង ៥%”៕

To Top