ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: បាញ់ទៀតហើយ! ស្លាប់សិស្សសាលា ១៩នាក់ នៅតិចសាស់ សហរដ្ឋអាមេរិក

Breaking: បាញ់ទៀតហើយ! ស្លាប់សិស្សសាលា ១៩នាក់ នៅតិចសាស់ សហរដ្ឋអាមេិក។នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព៍ត៑មានបារាំង នៅមុននេះបន្តិច។

Families hug outside the Willie de Leon Civic Center where grief counseling will be offered in Uvalde, Texas, on May 24, 2022. – A teenage gunman killed 18 young children in a shooting at an elementary school in Texas on Tuesday, in the deadliest US school shooting in years. The attack in Uvalde, Texas — a small community about an hour from the Mexican border — is the latest in a spree of deadly shootings in America, where horror at the cycle of gun violence has failed to spur action to end it. (Photo by allison dinner / AFP)
To Top