ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: កាណាដា ប្រកាសរកឃើញ​ ករណី​ឆ្លង​ជំងឺអ៊ុតស្វា ១០ករណីថែម សរុបកើនដល់​១៥នាក់ហើយ!

Breaking: កាណាដា ប្រកាសរកឃើញ​ករណី​ឆ្លង​ ជំងឺអ៊ុតស្វា ១០ករណីថែម សរុបកើនដល់​ ១៥នាក់ហើយ, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់​ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន​បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយៈ សយ សុភា

This handout photo provided by the Centers for Disease Control and Prevention was taken in 1997 during an investigation into an outbreak of monkeypox, which took place in the Democratic Republic of the Congo (DRC), and depicts the dorsal surfaces of a monkeypox case in a patient who was displaying the appearance of the characteristic rash during its recuperative stage. (Photo by Brian W.J. Mahy / Centers for Disease Control and Prevention / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / BRIAN W.J. MAHY, BSC, MA, PHD, SCD, DSC / CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS – RESTRICTED TO EDITORIAL USE – MANDATORY CREDIT “AFP PHOTO / Brian W.J. Mahy, BSc, MA, PhD, ScD, DSc / Centers for Disease Control and Prevention ” – NO MARKETING – NO ADVERTISING CAMPAIGNS – DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS /
To Top