ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: រុស្ស៊ី និយាយថា ទណ្ឌកម្ម គួរត្រូវបានលប់ចោល ដើម្បីបញ្ចៀស​វិបត្តិស្បៀងអាហារ

Breaking: រុស្ស៊ី និយាយថា ទណ្ឌកម្ម គួរត្រូវបានលប់ចោល ដើម្បីបញ្ចៀស​វិបត្តិស្បៀងអាហារ។ នេះបើតាមការផ្សាយ​របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top