ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ពូទីន ‘នឹងមិនឈ្នះ’ សង្រ្គាមអ៊ុយក្រែន និងបរាជ័យ​ រួចទៅហើយ នៅក្នុងគោលបំណង​យុទ្ធសាស្រ្ត របស់គាត់: អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោក Scholz

Breaking: ពូទីន ‘នឹងមិនឈ្នះ’ សង្រ្គាមអ៊ុយក្រែន និងបរាជ័យរួចទៅហើយ នៅក្នុងគោលបំណង​យុទ្ធសាស្រ្ត របស់គាត់: អធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ លោកScholz, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារំាង AFPនៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top