ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ចិន មានភាពវិជ្ជមាន សម្រាប់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក 

សិង្ហបុរី៖ នាយករដ្ឋមន្ត្រីសិង្ហបុរីលោក Lee Hsien Loong បាននិយាយថា ការអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសចិន មានភាពវិជ្ជមានសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ហើយប្រទេសជាច្រើនរំពឹងថា នឹងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីកាលានុវត្តភាព ដែលបង្ហាញដោយកំណើនរបស់ខ្លួន។

លោក Lee បានឲ្យដឹងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថា ប្រទេសចិន គឺជា “ដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ស្ទើរតែគ្រប់ប្រទេសក្នុងអាស៊ី រួមទាំងប្រទេសជប៉ុន និងសិង្ហបុរីផងដែរ។ វាជាធម្មជាតិ ហើយវា គឺជាអ្វីដែលបណ្តាប្រទេសក្នុងតំបន់ស្វាគមន៍ជាទូទៅ ព្រោះវាបង្កើតឱកាស សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ពាណិជ្ជកម្ម វិបុលភាព” ។ 

ដោយបង្ហាញពីការគាំទ្ររបស់លោក ចំពោះគំនិតផ្តួចផ្តើមខ្សែក្រវ៉ាត់ និងផ្លូវដែលស្នើឡើងដោយប្រទេសចិន និងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សកល (GDI) លោក Lee បានលើកឡើងថា “យើងជាសមាជិកនៃក្រុមមិត្តរបស់ GDI” ។

លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសចិន លោក Lee បានសង្កេតឃើញថា “អ្នកមិនអាចមានលទ្ធភាពមិនធ្វើអាជីវកម្មជាមួយប្រទេសចិនបានទេ។ ឱកាសមាន ទីផ្សារនៅទីនោះ ហើយអ្នកចង់ធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកគេ ហើយឆាប់ៗនេះ ប្រទេសជាច្រើននឹងស្វាគមន៍ការវិនិយោគរបស់ពួកគេផងដែរ។  “

លោក​ក៏​បាន​លើកមកបញ្ជាក់ផងដែរ​ថា ត្រូវតែ​ស្វែងរក​សក្តានុពល​ជុំវិញ​ពិភពលោក និង​ដើម្បី​រក្សា​តុល្យភាព​៕

To Top