ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ការហាមឃាត់ផលិតផល ពីតំបន់ស៊ីនជាំង បំពានច្បាប់ ពាណិជ្ជកម្ម

ប៉េកាំង៖ ក្រុមប្រឹក្សាវាយនភណ្ឌជាតិចិន (CNTAC) បានឲ្យដឹងថា ការហាមប្រាមលើការនាំចូលទាំងអស់ ពីតំបន់ស្វយ័តស៊ីនជាំង របស់ប្រទេសចិន ដែលធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិក គឺបំពានលើច្បាប់សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ។

 CNTAC បានឲ្យដឹងថា ខ្លួនប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំង ចំពោះសហរដ្ឋអាមេរិក លើការហាមប្រាម ដែលមិនត្រឹមតែធ្វើឱ្យខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ផលប្រយោជន៍រួម នៃឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌ របស់ប្រទេសចិនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងនឹងប៉ះពាល់ ដល់សណ្តាប់ធ្នាប់ធម្មតានៃឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ ពិភពលោកផងដែរ។

 ការ​លើក​ឡើង​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង ​បន្ទាប់​ពី​ការ​ហាមប្រាម​ លើ​ការ​នាំ​ចូល​ផលិតផល​ទាំងអស់ ​ដែល​ទាក់ទង​នឹង​តំបន់ស៊ីនជាំង ដោយ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។  គយ និងការការពារព្រំដែនអាមេរិក កាលពីថ្ងៃអង្គារ ដោយផ្អែកលើអ្វីដែលគេហៅថា “ច្បាប់ទប់ស្កាត់ការងារដោយបង្ខំជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រ”។

 CNTAC បានឲ្យដឹងទៀតថា កប្បាសពីតំបន់ស៊ីនជាំង គុណភាពដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ ជាសកល មានប្រហែល ២០ ភាគរយនៃទិន្នផលកប្បាសសរុបរបស់ពិភពលោក ហើយជាការធានាដ៏សំខាន់ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ប្រកបដោយសុខភាពល្អ និងនិរន្តរភាពនៃឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌចិន និងសកលលោក។

 សូមបញ្ជាក់ថា សហរដ្ឋអាមេរិក ការផ្លាស់ប្តូរនេះ គឺជាការគាបសង្កត់យ៉ាងសាហាវ នៃឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌ របស់ប្រទេសចិន ក្រុមប្រឹក្សាបានឲ្យដឹងថា វាប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខ និងស្ថិរភាព នៃបណ្តាញឧស្សាហកម្ម និងការផ្គត់ផ្គង់នៃឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌពិភពលោក និងប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករ នៅក្នុងឧស្សាហកម្មវាយនភណ្ឌពិភពលោក។

 ដោយសង្កត់ធ្ងន់ថា ពលកម្មដោយបង្ខំត្រូវបានហាមឃាត់ យ៉ាងច្បាស់លាស់ នៅក្រោមច្បាប់របស់ចិន CNTAC បានឲ្យដឹងថា សហគ្រាសវាយនភណ្ឌចិន គោរពយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះច្បាប់ ហើយអ្វីដែលហៅថាពលកម្ម បង្ខំមិនមាននៅក្នុងឧស្សាហកម្ម វាយនភណ្ឌរបស់ប្រទេសចិននោះទេ៕

To Top