ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: អាឡឺម៉ង់ ប្រកាសជិតអស់ប្រេងប្រើហើយ ក្រោយរុស្សី កាត់បន្ថយ

Breaking: អាឡឺម៉ង់ ប្រកាសជិតអស់ប្រេងប្រើហើយ ក្រោយរុស្សី កាត់បន្ថយ។ នេះបើតាម ការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព៍ត៑មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top