ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ Moody បញ្ជាក់ថា រុស្ស៊ី ខកខាន សងបំណុលបរទេស ជាលើកដំបូង ក្នុងរយ:ពេល មួយសតវត្សរ៌ ចំពោះ អ្នកកាន់ ប័ណ្ណបំណុល នូវការប្រាក់ចំនួន ១០០ លានដុល្លារ

Breaking: ទីភ្នាក់ងារវាយតម្លៃ Moody បញ្ជាក់ថា រុស្ស៊ីខកខាន្សងបំណុលបរទេស ជាលើកដំបូង ក្នុងរយ:ពេលមួយសតវត្ស ចំពោះអ្នកកាន់ប័ណ្ណបំណុល នូវការប្រាក់ចំនួន ១០០ លានដុល្លារ ក្នុងការទូទាត់ការប្រាក់។ នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង នៅមុននេះបន្តិច។

ការខកខានមិនបានបង់ថ្លៃនេះ កើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៃទណ្ឌកម្មដ៏តឹងតែង លើប្រទេសរុស្ស៊ី បន្ទាប់ពីវាឈ្លានពានអ៊ុយក្រែន។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top