ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ក្រុម​សំបក​កង់ Michelin និយាយ​ថា ​នឹង​បោះបង់​អាជីវកម្ម ក្នុងប្រទេស​រុស្ស៊ី ​នៅ​ចុង ​ឆ្នាំ​២០២២ នេះហើយ

Breaking: ក្រុម​សំបក​កង់ Michelin និយាយ​ថា ​នឹង​បោះបង់​អាជីវកម្មក្នុងប្រទេស​រុស្ស៊ី ​នៅ​ចុង ​ឆ្នាំ​២០២២ នេះហើយ, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង នៅមុននេះបន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top