ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: G7 នឹង​សន្យា​ផ្តល់​ប្រាក់ ​ដល់​ទៅ​៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់ ​សន្តិសុខ​ស្បៀង​ពិភពលោក៖ មន្ត្រី​អាមេរិក

Breaking: G7 នឹង​សន្យា​ផ្តល់​ប្រាក់ ​ដល់​ទៅ​៥​ពាន់​លាន​ដុល្លារ ​ដើម្បី​ជួយ​ដល់ ​សន្តិសុខ​ស្បៀង​ពិភពលោក៖ មន្ត្រី​អាមេរិក, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top