ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Wang Yi សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិង ជារដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសចិន នឹងអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី៧ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គនិងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G20

ថ្ងៃទី១ខែកក្កដា លោក Zhao Lijianអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិន បានប្រកាសថា៖
ពីថ្ងៃទី៣ ដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែកក្កដា លោកWang Yi សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការរដ្ឋនិងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា ដើម្បីធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលើកទី៧ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទន្លេឡានឆាង-មេគង្គ ចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសប្រទេស G20 នៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីតាមការអញ្ជើញ និងបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសថៃ ហ្វីលីពីន ឥណ្ឌូនេស៊ី និងម៉ាឡេស៊ី។ ក្នុងនោះ លោកនឹងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី២នៃយន្តការកិច្ចសន្ទនានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាន់ខ្ពស់រវាងចិននិងឥណ្ឌូនេស៊ី និងធ្វើជាអធិបតីនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៤នៃគណៈកម្មាធិការណែនាំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីចិន-វៀតណាម និងកិច្ចប្រជុំលើកទី៦នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តររដ្ឋាភិបាលចិន-កម្ពុជានៅទីក្រុង Nanning ភូមិភាគស្វយ័តGuangxi ប្រទេសចិន ៕

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម
To Top