ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងថ្មី នឹងការពារចក្រភពអង់គ្លេស ពីការគំរាមកំហែងពីលើអាកាស

ឡុងដ៌៖ សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការដំបូង (IOC) សម្រាប់ GUARDIAN ត្រូវបានប្រកាសជាមួយនឹង ការដាក់ឱ្យដំណើរការនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងរបាយការណ៍ (CRC) នៅ RAF Boulmer រដ្ឋ Northumberland ដោយផ្តល់នូវផែនទី ពេលវេលាជាក់ស្តែង ថាមវន្ត ទាំងយន្តហោះមិត្តភាព និងសត្រូវ

គ្រប់គ្រងដោយឧបករណ៍ការពារ និងជំនួយ លទ្ធកម្មរបស់ MoD និងផ្តល់ដោយ IBM ប្រព័ន្ធនេះភ្ជាប់រ៉ាដា និងវិទ្យុរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស និងអង្គការណាតូ ដើម្បីទំនាក់ទំនង រវាងនៅនឹងដី និងយន្តហោះ។

ផ្ទាំងពាណិជ្ជកម្ម

ខណៈពេលដែលរ៉ាដា និងទំនាក់ទំនងវិទ្យុ មាននៅមូលដ្ឋាន RAF អស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ GUARDIAN នាំមកនូវលក្ខណៈពិសេសថ្មីៗ ដែលធ្វើឲ្យមុខងារប្រសើរឡើង បង្កើនសន្តិសុខជាតិ។

“ការផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរជំហាន នៅក្នុងសមត្ថភាពនេះ គឺជាសមិទ្ធិផលដ៏ធំមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីការងាររួមគ្នា ដ៏អស្ចារ្យរវាង RAF, DE&S និង IBM ។  សមត្ថភាពផ្តល់នូវការពង្រឹងយ៉ាងសំខាន់ ដល់សន្តិសុខរបស់ចក្រភពអង់គ្លេស”៕ ប្រែសម្រួល ឈូក បូរ៉ា

To Top