ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

រដ្ឋាភិបាល HKSAR ថ្កោលទោសសេចក្តីសម្រេច របស់សភាអ៊ឺរ៉ុប ចំពោះការបង្ខូចច្បាប់ នៅហុងកុង

ហុងកុង៖ រដ្ឋាភិបាលតំបន់រដ្ឋបាលពិសេសហុងកុង (HKSAR) កាលពីថ្ងៃសុក្របានថ្កោលទោស សេចក្តីសម្រេចរបស់សភាអ៊ឺរ៉ុប ចំពោះការចោទប្រកាន់ ប្រកបដោយចេតនាអាក្រក់ និងបង្ខូចច្បាប់នៅហុងកុង និងច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុង។

 អ្នកនាំពាក្យម្នាក់បានឲ្យដឹងថា ច្បាប់សន្តិសុខជាតិនៅហុងកុង បានបញ្ឈប់ភាពចលាចល និងស្តារសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងទីក្រុងហុងកុង ដោយធានានូវការអនុវត្តដោយរលូន និងបន្តនៃគោលការណ៍ “ប្រទេសមួយ ប្រព័ន្ធពីរ” និងភាពរុងរឿង និងស្ថិរភាពយូរអង្វែងរបស់ហុងកុង។ 

 អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានលើកឡើងថា “យើងនឹងបន្តការពារប្រឆាំងនឹងអំពើណាមួយ ដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ ដល់សន្តិសុខជាតិ ហើយនឹងនាំជនណា ឬអង្គភាពណា ដែលបំពានច្បាប់ មកកាត់ទោសដោយមិនគិតពីសាវតារ”។

 អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានចង្អុលបង្ហាញថា ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត ដែលប្រសើរឡើងនៅក្នុង HKSAR បានពង្រីកសមាជិកគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតពី ១២០០ ទៅ ១៥០០ និងក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិ (LegCo) នៃ HKSAR ពី ៧០អាសនៈដល់ ៩០អាសនៈ ។

 អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថា ស្ថាប័នទាំងពីរបានក្លាយជាតំណាង កាន់តែច្រើននៃសង្គមហុងកុង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមានការចូលរួមជាសាធារណៈកាន់តែទូលំទូលាយ នៅក្នុងដំណើរការនយោបាយ ដោយបន្ថែមថាប្រព័ន្ធបោះឆ្នោត ដែលប្រសើរឡើងក៏បានជំរុញភាពជាតំណាងរបស់ LegCo នៃ HKSAR ដោយការធ្វើឱ្យសមាសភាព សមាជិករបស់ខ្លួនកាន់តែប្រសើរឡើង៕

To Top