ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ខេត្ត Guizhou៖ សេដ្ឋកិច្ចឌីជីថល ជួយកសិករ បង្កើនប្រាក់ចំណូល

តំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាល ក្រក្សត់ នេះជាចំណាប់អារម្មណ៍ ក្នុងចិត្តរបស់មនុស្សជាច្រើន ចំពោះខេត្ត Guizhou នៅភាគខាងលិច នៃប្រទេសចិន ។ សព្វថ្ងៃនេះ ក្នុងនាមជាតំបន់ សាកល្បងចម្រុះ នៃទិន្នន័យធំដំបូងបង្អស់ នៅប្រទេសចិន ខេត្ត Guizhou បានរួមបញ្ចូលគ្នា នូវឧស្សាហកម្មទិន្នន័យធំ និងវិស័យកសិកម្ម ដើម្បីជួយដល់ការ អភិវឌ្ឍកសិកម្មនិងជនបទ និងបង្កើនប្រាក់ចំណូល របស់កសិករ ។

នៅក្នុងសួនចម្ការតែមួយ នៅក្នុងភូមិ Tunshang ស្រុក Pu’an ខេត្ត Guizhou ពេលនេះជាពេលដ៏សំខាន់ នៃការគ្រប់គ្រងរដូវក្តៅ និងការថែទាំសួនតែ អេក្រង់ LED ខាងក្រៅបង្ហាញ ពីទិន្នន័យ ដូចជា សីតុណ្ហភាព សំណើម ការត្រួតពិនិត្យដីជាដើម ។
តាមរយៈឧបករណ៍ឌីជីថល បណ្តាញអ៊ីនធឺណេត រាប់សិបគ្រឿង ដែលបានដំឡើង នៅក្នុងសួនចម្ការតែ បុគ្គលិកគ្រប់គ្រងអាចតាមដាន ស្ថានការណ៍លូតលាស់ នៃស្លឹកតែ ក្នុងពេលវេលាជាក់ស្តែង ដើម្បីផ្តល់ការគាំទ្រ ទិន្នន័យដល់ការគ្រប់គ្រង និងថែទាំសួនតែប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពនិងវិទ្យាសាស្រ្ត ។

ក្រោមជំនួយពីបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល ទិន្នផលនិងគុណភាព នៃតែសនៅក្នុងសួនដាំតែនៅភូមិ Tunshang ត្រូវបានធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង អាចជួយដល់អ្នកភូមិបង្កើន ប្រាក់ចំណូលកាន់តែប្រសើរឡើង ។ ការដាំតែ គ្រប់គ្រងតែ ផលិតតែ និង លក់តែដោយពឹង ផ្អែកលើទិន្នន័យធំ គឺជាបច្ចេកវិទ្យាទិន្នន័យធំ បានអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្ត Guizhou បានផ្តល់កម្លាំងចលករដល់ការបង្កើន ប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគេ ៕ វិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជាចិន

To Top