ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: ប៉ូឡូញ ស្នើសុំថវិកា ពីអាឡឺម៉ង់ ១,៣ ទ្រីលានអឺរ៉ូ សម្រាប់ប្រុងជើងការ ធ្វើសង្រ្គាម

Breaking: ប៉ូឡូញ ស្នើសុំថវិកា ពីអាឡឺម៉ង់ ១,៣ ទ្រីលានអឺរ៉ូ សម្រាប់ប្រុងជើងការ ធ្វើសង្រ្គាម, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មា បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

ប្រែសម្រួលដោយ៖ សយ សុភា

To Top