ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

CNN: ព្រះញាតិវង្ស មហាក្សត្រីយ៍ Alizabeth II

CNN៖​ បណ្តាញទូរទស្សន៍CNN បានបង្ហាញនូវគំនូសតាង ព្រះញាតិវង្ស មហាក្សត្រីយ៍ Alizabeth II នៃចក្រភពអង់គ្លេស ដែលទើបស្តេចយាងសោយព្រះទិវង្គត ក្នុងព្រះជន្មាយុ ៩៦ ព្រះវស្សា។

To Top