ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Update: តុលាការ​របប​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ​​កាត់ទោស​មេដឹកនាំ​ លោកស្រី ​អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ

Update: ប្រភព​មួយ​ប្រាប់ AFP ថា តុលាការ​របប​យោធា​មី​យ៉ាន់​ម៉ា ​បាន​កាត់ទោស​មេដឹកនាំ​ លោកស្រី ​អ៊ុង​សាន ស៊ូ​ជី ឱ្យ​ជាប់​ពន្ធនាគារ​រយៈពេល​៣​ឆ្នាំ ក្រោម​ច្បាប់សន្តិសុខសម្ងាត់​រដ្ឋ​។

ចាប់​តាំង​ពី​ការ​ឃុំ​ខ្លួន ​តាំង​ពី​ឆ្នាំ​មុន​មក អ្នកស្រី ស៊ូជី ត្រូវ​បាន​កាត់​ទោស​រួច​ហើយ ​ពី​បទ​ពុក​រលួយ និង​បទ​ចោទ​ប្រកាន់​ផ្សេង​ទៀត ​ដោយ​សវនាការបិទ​ទ្វារ។

To Top