ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking: សេដ្ឋវិទូ​អូស្ត្រាលី ​ដែល​ជាប់​ឃុំ ​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ​ត្រូវផ្តន្ទាទោស ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំ

Breaking: សេដ្ឋវិទូ​អូស្ត្រាលី ​ដែល​ជាប់​ឃុំ​ក្នុង​ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ​ត្រូវផ្តន្ទាទោស ​ជាប់​ពន្ធនាគារ ៣ ឆ្នាំ, នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top