ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Update: ចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយសារកុបកម្ម និងរត់ជាន់ជើងគ្នា នៅកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ី កើនឡើងដល់ ១៧៤នាក់ ហើយ

Update: ចំនួនអ្នកស្លាប់ ដោយសារកុបកម្ម និងរត់ជាន់ជើងគ្នា នៅកីឡដ្ឋានបាល់ទាត់ឥណ្ឌូនេស៊ី កើនឡើងដល់ ១៧៤នាក់ ហើយ, នេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារ ព័ត៌មាន បារាំង AFP នៅមុននេះបន្តិច។

To Top