ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

នឹករលឹកជានិច្ច មិត្តចាស់ នៃប្រទេសចិន ព្រះ នរោត្តម សីហនុ (វីដេអូ)

ឆ្នាំ២០២២ គឺជាខួប១០០ឆ្នាំ នៃការប្រសូតរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ។

នៅក្នុងពេលដ៏សំខាន់នេះ មិនមែនមានតែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា នឹងរលឹកទ្រង់ តែប៉ុណ្ណោះទេ ប្រជាជនចិន ជាច្រើនមកពីតំបន់ច្រើន នៅក្នុង ប្រទេសចិន សកម្មចូលរួមក្នុងការអានកំណាព្យ ក្រោមចំណងជើង «នឹករលឹកជានិច្ចមិត្តចាស់ នៃប្រទេសចិន ព្រះនរោត្តម សីហនុ » ដើម្បីបង្ហាញពីការស្រឡាញ់ចូលចិត្ត និងការគោរពចំពោះ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ ៕

ឆ្នាំ២០២២ គឺជាខួប១០០ឆ្នាំ នៃការប្រសូតរបស់ ព្រះករុណា ព្រះបាទ សម្ដេចព្រះ នរោត្ដម សីហនុ។

(វិទ្យុមិត្តភាពកម្ពុជា-ចិន)

To Top