ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

Breaking News៖ អតីតប្រធានាធិបតីចិន លោក ចាង សុីមីង បានទទួលមរណភាព

លោក ចាង សុីមីង Jiang Zemin អតីតប្រធានាធិបតីចិន បានទទួលមរណភាព ក្នុងជន្មាយុ ៩៦ឆ្នាំ។ នេះបើយោងតាម តាមAFP។

To Top