ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អំពាវនាវជាថ្មី ឱ្យមានការចូលរួម ដោយស្មើភាពរបស់ស្ត្រី នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន

យូអិន៖ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខ អង្គការសហប្រជាជាតិ បានរំលឹកឡើងវិញ នូវការអំពាវនាវរបស់ខ្លួន ឱ្យមានការចូលរួមពេញលេញរបស់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី នៅក្នុងសង្គមអាហ្វហ្គានីស្ថាន ដោយបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភ អំពីការហាមឃាត់របស់ក្រុមតាលីបង់ លើស្ត្រី ដែលកំពុងសិក្សា និងធ្វើការ។

ប្រភពបានឲ្យដឹងថា “មានការភ័យព្រួយយ៉ាងខ្លាំង” ដោយរបាយការណ៍ដែលថា ពួកតាលីបង់បានផ្អាកការចូលរៀន នៅសកលវិទ្យាល័យ សម្រាប់ស្ត្រី និងកុមារី ក្រុមប្រឹក្សាបានរំលឹកឡើងវិញ នូវការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្លួន ចំពោះការព្យួរសាលារៀន លើសពីថ្នាក់ទី៦ និងការអំពាវនាវរបស់ខ្លួន សម្រាប់ការចូលរួមពេញលេញ សមភាព និងមានអត្ថន័យរបស់ស្ត្រី និងកុមារី នៅក្នុង អាហ្វហ្គានីស្ថាន”។

ក្រុមប្រឹក្សានេះបានអំពាវនាវឱ្យពួកតាលីបង់ “បើកសាលារៀនឡើងវិញ ហើយផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តទាំងនេះ យ៉ាងឆាប់រហ័ស” ដែលតំណាងឱ្យ “ការកើនឡើងនៃការកើនឡើង នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស និងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាន” ។

សមាជិកក្រុមប្រឹក្សា “មានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងជាងនេះ” តាមរយៈរបាយការណ៍ដែលថា ក្រុមតាលីបង់បានហាមឃាត់បុគ្គលិកស្ត្រី នៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាល និងអង្គការអន្តរជាតិ មិនឱ្យទៅធ្វើការ ដែលនឹងជះឥទ្ធិពលយ៉ាងសំខាន់ និងភ្លាមៗដល់ប្រតិបត្តិការមនុស្សធម៌ នៅក្នុងប្រទេស រួមទាំងបុគ្គលិក នៃអង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ។ ប្រជាជាតិ និងការផ្តល់ជំនួយ និងការងារសុខភាព។

ក្រុមប្រឹក្សាបានឲ្យដឹងទៀតថា ការរឹតបន្តឹងទាំងនេះ ផ្ទុយនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកតាលីបង់ ចំពោះប្រជាជនអាហ្វហ្គានីស្ថាន និងការរំពឹងទុករបស់សហគមន៍អន្តរជាតិ។

អគ្គលេខាធិការអង្គការ សហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres កាលពីថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូបានសម្តែងការព្រមានរបស់លោក ដោយរបាយការណ៍ថា ពួកតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថាន បានហាមឃាត់ស្ត្រី និងក្មេងស្រី មិនឱ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ដោយជំរុញឱ្យអាជ្ញាធរជាក់ស្តែង នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន ធានាឱ្យមានសិទ្ធិទទួលបាន ការអប់រំស្មើៗគ្នា នៅគ្រប់កម្រិត សម្រាប់ស្ត្រីនិងកុមារី៕ ប្រែសម្រួល ឈូក បូរ៉ា

To Top