ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

ចំនួនប្រជាជន របស់ប្រទេសចិន ធ្លាក់ចុះជាលើកដំបូង ក្នុងរយៈពេលជាង ៦០ឆ្នាំ

ប៉េកាំង៖ ចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិន បានថយចុះជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង ៦០ឆ្នាំ ទិន្នន័យផ្លូវការបង្ហាញថា ជាវេនប្រវត្តិសាស្ត្រ សម្រាប់ប្រទេស ដែលមានប្រជាជនច្រើន ជាងគេលើពិភពលោក ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងឃើញការថយចុះចំនួន ប្រជាជនរយៈពេលយូរ។

ប្រទេសដែលមានចំនួន ១,៤ពាន់លាននាក់ បានមើលឃើញថាអត្រាកំណើតធ្លាក់ ចុះដល់កម្រិតទាបនៅពេល ដែលកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនធ្លាក់ចុះ ដែលអ្នកវិភាគព្រមានថា អាចរារាំងកំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសម្ពាធលើហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ របស់ប្រទេសដែលមានភាពតានតឹង។

ការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ទីក្រុងប៉េកាំង បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថា “នៅចុងឆ្នាំ២០២១ ប្រជាជនជាតិមានចំនួន ១,៤១១,៧៥ លាននាក់” ដោយបន្ថែមថាវាជា “ការថយចុះចំនួន ០,៨៥លាននាក់ជាងនោះនៅចុងឆ្នាំ២០២១” ។

នេះគឺជាការធ្លាក់ចុះលើកដំបូង នៅក្នុងចំនួនប្រជាជនរបស់ប្រទេសចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ១៩៦១ នៅពេល ដែលប្រទេសនេះ បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង ទុរ្ភិក្សដ៏អាក្រក់បំផុត នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តទំនើបរបស់ខ្លួន ដែលបណ្តាលមកពីគោល នយោបាយកសិកម្មដ៏មហន្តរាយរបស់ម៉ៅ សេទុង ដែលគេស្គាល់ថា ជាមហាលោតផ្លោះទៅមុខ។

ទោះបីជាប្រទេសចិន បានបញ្ចប់ “គោលនយោបាយកូនតែមួយ” ដ៏តឹងរឹងរបស់ខ្លួន នៅឆ្នាំ២០១៦ ហើយនៅឆ្នាំ២០២១ បានអនុញ្ញាតឱ្យគូស្វាមី ភរិយាមានកូន ៣នាក់ក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្តូរគោលនយោបាយនេះ មិនបានផ្លាស់ប្តូរការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាសាស្រ្តនោះទេ៕

ប្រែសម្រួល ឈូក បូរ៉ា

To Top