ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

អំពីការហូបចុក នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន៖ អនុស្សាវរីយ៍ចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន របស់លោក Xi Jinping

“ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ជាពេលវេលាដ៏ល្អបវរ ដែលលាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំ ថ្មី ហើយតែងតែនាំមកក្តីសង្ឃឹមថ្មីដល់ប្រជាជន”។ឃ្លារបស់លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិន បានបង្ហាញពីស្នូលនៃវប្បធម៌ ថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន។

នៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលប្រជាជនចាត់ទុកការហូបចុក ជារឿងសំខាន់បំផុត “ការបរិភោគដ៏ល្អជារឿងធំមួយរបស់គ្រួសារចិន នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន។ ការចុះត្រួតពិនិត្យការងារមុនថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិនរបស់លោក Xi Jinping បានបន្សល់ទុកនូវរឿងរ៉ាវជាច្រើន ពាក់ព័ន្ធនឹងការហូបចុក នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន។

អាហារសម្រន់នីមួយៗ នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ម្ហូបថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន ដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់នីមួយៗមិនគ្រាន់តែបំពេញរសជាតិប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងពោរពេញ ទៅដោយភាពរីករាយ ក្នុងថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីចិន និងប្រកបដោយភាពផ្អែមល្ហែម។

នៅក្នុងប្រទេសចិន ដែលមានការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំង ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន កាន់តែល្អប្រសើរ ការទិញអាហារឆ្ងាញ់នៅគ្រប់កន្លែង ក៏មានភាពងាយស្រួលដែរ។ ប៉ុន្តែតែងតែមានរសជាតិ នៅស្រុកកំណើតចងភ្ជាប់អារម្មណ៍ នឹកស្រុកកំណើតនិងការចងចាំរបស់យើង ហើយនាំមកនូវភាពកក់ក្តៅ និងសប្បាយរីករាយ នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីចិន។
ឆ្នាំថ្មី ខិតខំប្រឹងប្រែងជាមួយគ្នា៕

To Top