ព័ត៌មានអន្តរជាតិ

លោក Xi Jinping យកចិត្តទុកដាក់ចំពោះ ការងារស្ត្រី

តាំងពីសមាជបក្សកុម្មុយនីស្តចិនលើកទី ១៨ មក លោក Xi Jinping ប្រធានរដ្ឋចិនបានផ្តល់អនុសាសន៍សំខាន់ៗអំពីស្ត្រីនិងការងារស្ត្រី ដែលបានចង្អុលបង្ហាញទិសដៅ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍការងារស្ត្រីចិនក្នុងយុគសម័យថ្មី។ ថ្ងៃទី ៣ ខែមីនានេះជាទិវានារីអន្តរជាតិ ឆ្លៀតឱកាសនេះ សូមរំលឹកឡើងវិញពីពាក្យពេចន៍សំខាន់ៗរបស់លោកប្រធានរដ្ឋ Xi ដែលថ្លែងអំពីការងារស្ត្រី៕

To Top